User Tools

Site Tools


bulgarian:регистрация

Регистрация на нова сметка

Teftera.com

Последвайте тази връзка или от заглавната страница изберете “Регистрирайте се”. movim_teftera_login_page.jpg

Попълнете необходимите полета, както е показано на изображението по-долу. Всички полета от формата са задължителни:

1-во е Вашето потребителско име. То трябва да е уникално, затова е възможно да ви изведе грешка при регистрацията. Позволени символи са буквите от латинската азбука, арабски цифри, точка, тире и подчертаваща линия. Приложен е списък с недопустините символи.

2-ро се попълва името на сървъра - винаги това е teftera.com

3 и 4 са полетата за парола. Паролата трябва да е еднаква в двете полета. Важно е, за да не допуснете грешка в паролата, т.к. няма начин за възстановяване на грешна или забравена парола.

В 5-то поле препишете цифрите от картинката. Това е изискване от системата срещи автоматизирани злоупотреби

С натискането на Register вие потвърждавате, че сте запознати с условията на услугите в този сайт и завършвате процеса на регистрация.

Грешки при регистрация

There was an error creating the account: The captcha you entered is wrong ⇒ Ще видите това съобщение, ако сте въвели неправилно 6 цифрениа код от картинката

There was an error creating the account: The passwords are different ⇒ Двете пароли не съвпадат. Допускате грешка при изписването.

502 Bad Gateway ⇒ тази грешка в центъра на екрана означава, че е имало някакъв проблем, но това може и да е поради непопълнено поле Server. срещу това поле трябва да пише teftera.com

There was an error creating the account: The account already exists ⇒ потребителското име е вече заето. опитайте с друго име.

bulgarian/регистрация.txt · Last modified: 2023/02/21 20:59 by rossen